Có 767 lượt xem

Chuột chù

| April 21, 2014 | 0 Comments

Chuột chù nhà, tên khoa học Suncus murinus, là một loài động vật có vú trong họ Chuột chù, bộ Soricomorpha. Loài này được Linnaeus miêu tả năm 1766. Đây là một loài chuột chù phổ biến. Loài này chủ yếu được tìm thấy tại Nam Á và Động Nam Á nhưng đã được tìm thấy rộng rãi trên toàn châu Á và phía đông châu Phi.

chuột chù

Nó là một con chuột chù lớn với mùi xạ hương mạnh mẽ. Nó có liên quan đến Suncus etruscus.

Loài này được gọi là chuchunder ở Ấn Độ và được đề cập trong Jungle Book của Rudyard Kipling, như một cư dân sống về đêm của ngôi nhà ở Ấn Độ, có tên là chuchundra. Tuy nhiên, Kipling sử dụng sai tên chuột xạ hương dẫn đến sự nhầm lẫn với không liên quan Tuy nhiên, Kipling sử dụng sai lầm của tên ‘xạ hương con chuột đã dẫn đến sự nhầm lẫn với không liên quan đếnOndatra zibethicus, và các loài sau, không tìm thấy ở Ấn Độ, đã được minh họa (sai lầm) trong Jungle Book.

Bộ Chuột chù Soricomorpha
Họ †Nesophontidae: Chuột chù Tây Ấn (tuyệt chủng)
Họ †Plesiosoricidae
Họ Solenodontidae: Chuột chù răng khía
Chi Solenodon: loài †Solenodon arredondoi, †Solenodon marcanoi, Solenodon paradoxus và Solenodon cubanus
Họ Soricidae: Chuột chù
Phân họ Crocidurinae: chuột chù răng trắng
Chi Crocidura – Diplomesodon – Feroculus – Paracrocidura – Ruwenzorisorex – Scutisorex – Solisorex – Suncus – Sylvisorex
Phân họ Myosoricinae: chuột chù răng trắng châu Phi
Chi Congosorex – Myosorex – Surdisorex
Phân họ Soricinae: chuột chù răng đỏ
Tông Anourosoricini
Tông Blarinellini
Tông Blarinini
Tông Nectogalini
Tông Notiosoricini
Tông Soricini
Phân họ †Heterosoricinae
Phân họ †Limnoecinae
Tông Allosoricini]] Tông Limnoecini
Họ Talpidae: Chuột chũi
Phân họ Scalopinae
Phân họ Talpinae
Phân họ Uropsilinae

Theo Wikipedia

DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT

Tin liên quan

Tags: , , ,

Category: LOÀI CHUỘT

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *