Có 654 lượt xem

Chuột cống

| April 21, 2014 | 0 Comments

Chuột cống là những loài gặm nhấm có kích thước trung bình, đuôi dài thuộc siêu họ Muroidea. “Chuột cống thực sự” là thành viên của chi Rattus, những loài đáng chú ý nhất đối với con người là chuột nâu – phân bố khắp thế giới, Rattus norvegicus và chuột đen chủ yếu phân bố ở một số vùng Bắc bán cầu, Rattus rattus. Nhiều chi gặm nhấm cũng được gọi là chuột và có một số đặc tính giống chuột thực sự.
diet chuot cong

Chuột cống và chuột nhắt có thể phân biệt bằng kích thước; chuột cống thường là những loài gặm nhấm Muroidea lớn, trong khi chuột nhắt là những loài gặm nhấm Muroidea nhỏ. Họ Muroidea khá đa dạng và thuật ngữ thông thường chuột cống và chuột nhắt không phải là cách phân loại rõ ràng. Trong tiếng Việt, chúng được gọi chung là chuột.

DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT

Tin liên quan

Tags: , , ,

Category: LOÀI CHUỘT

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *